Kazyna Norbayeva
9
Kazyna Norbayeva
Defender
Club
BIIK-Shymkent
Games
0
Goals
0
Up